Pokyny

Na základě zkušeností s tím, jak bylo v posledních letech v praxi uplatňováno nařízení (EU, Euratom) č. 1141/2014 (dále jen „nařízení"), se Úřad pro evropské politické strany a evropské politické nadace (dále jen „úřad") rozhodl poskytnout evropským politickým stranám a evropským politickým nadacím některá poučení. Tato poučení poskytovaná úřadem nemají žádný vliv na přímo závaznou povahu nařízení (EU, Euratom) č. 1141/2014. Navíc budou stále podléhat úpravám na základě rostoucích zkušeností a/nebo změn legislativního rámce.

Faktické členství

· Vůči členským stranám nebo organizacím je vyžadována faktická členská vazba. Faktické členství souvisí mimo jiné s tím, že členské strany nebo organizace mají celou řadu práv a povinností, např. pokud jde o hlasování/účast/přístup k dokumentům.

· Faktické členství je navíc podmíněno placením přiměřeného členského příspěvku. Dokud není tento členský příspěvek zaplacen, je třeba prokázat, že se členská strana nebo organizace skutečně a prokazatelně na činnostech žadatele o registraci podílela.

· Za účelem zjištění faktického členství u evropských politických stran může úřad rovněž ověřit, zda neexistuje zjevný nesoulad mezi politickým programem žadatele o registraci jako evropské politické strany a politickým programem kterékoli z jeho členských stran.