Osobní údaje

Ochrana osobních údajů

Úřad shromažďuje a zpracovává osobní informace pouze v rozsahu nezbytném pro plnění svých úkolů jakožto subjektu Unie (které jsou stanoveny v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 1141/2014 ze dne 22. října 2014 o statusu a financování evropských politických stran a evropských politických nadací).

Všechny osobní údaje se zpracovávají v souladu s ustanoveními a požadavky nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2018/1725 ze dne 23. října 2018 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány, institucemi a jinými subjekty Unie a o volném pohybu těchto údajů.

Podrobnější informace naleznete v níže uvedených dokumentech: