Sankce a stanoviska

Sankce

Úřad může evropským politickým stranám a evropským politickým nadacím ukládat sankce, pokud nedodržují pravidla a povinnosti stanovené v nařízení (EU, Euratom) č. 1141/2014.

Více informací o právním rámci naleznete na následující stránce.

Úřad dosud neuložil žádnou sankci.

Stanoviska

Výbor nezávislých významných osobností má poradní úlohu v některých postupech ověřování, které vedou k uložení sankcí evropským politickým stranám a evropským politickým nadacím.

Více informací o výboru naleznete na následující stránce.

Výbor nezávislých významných osobností dosud nevydal žádné stanovisko.