Sanktioner og udtalelser

Sanktioner

Myndigheden kan pålægge europæiske politiske partier og europæiske politiske fonde sanktioner, hvis de ikke overholder de regler og forpligtelser, der er fastsat i forordning (EU, Euratom) nr. 1141/2014.

Yderligere oplysninger om retsgrundlaget findes på følgende side.

Myndigheden har hidtil ikke pålagt nogen sanktioner.

Udtalelser

Udtalelser

Udvalget af uafhængige fremtrædende personer er involveret i en rådgivende rolle i visse kontrolprocedurer, der kan føre til pålæggelse af sanktioner over for europæiske politiske partier og europæiske politiske fonde.

Yderligere oplysninger om udvalget findes på følgende side.

Udvalget af uafhængige fremtrædende personer har hidtil ikke afgivet nogen udtalelse.