Guidance

Με βάση την αντληθείσα από την πρακτική εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1141/2014 (ο «κανονισμός») εμπειρία των τελευταίων ετών, η Αρχή για τα Ευρωπαϊκά Πολιτικά Κόμματα και τα Ευρωπαϊκά Πολιτικά Ιδρύματα («η Αρχή») επιθυμεί να προσφέρει στα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα και στα ευρωπαϊκά πολιτικά ιδρύματα μία δέσμη μη εξαντλητικών κατευθυντήριων γραμμών. Οι παρεχόμενες από την Αρχή κατευθυντήριες γραμμές δεν θίγουν τον άμεσα δεσμευτικό χαρακτήρα του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1141/2014. Επιπλέον, οι εν λόγω κατευθυντήριες γραμμές θα εξακολουθήσουν να υπόκεινται σε προσαρμογές καθώς αποκτάται συνεχώς νέα εμπειρία και/ή μεταβάλλεται το νομοθετικό πλαίσιο.

Πραγματική συμμετoχή

· Απαιτείται πραγματική σχέση μέλους με τα κόμματα ή τις οργανώσεις-μέλη. Πραγματική σχέση μέλους υπάρχει, μεταξύ άλλων, εάν τα κόμματα ή οι οργανώσεις-μέλη έχουν πλήρες φάσμα δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, π.χ. όσον αφορά ψηφοφορίες/συμμετοχή/πρόσβαση σε έγγραφα.

· Επιπλέον, η πραγματική σχέση μέλους απαιτεί την καταβολή κατάλληλης συνδρομής μέλους. Έως ότου καταβληθεί η εν λόγω συνδρομή μέλους, πρέπει να αποδεικνύεται ότι το κόμμα ή η οργάνωση-μέλος έχει συμμετάσχει πραγματικά και αποδεδειγμένα στις δραστηριότητες του αιτούντος την καταχώριση.

· Προκειμένου να εξακριβωθεί η πραγματική συμμετοχή σε σχέση με τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα, η Αρχή μπορεί επίσης να ελέγξει κατά πόσον υπάρχει πρόδηλη ασυνέπεια μεταξύ του πολιτικού προγράμματος του αιτούντος καταχώριση ως ευρωπαϊκού πολιτικού κόμματος και του πολιτικού προγράμματος οποιουδήποτε από τα κόμματα μέλη του.