Ohjeet

Asetuksen (EU, Euratom) N:o 1141/2014 soveltamisesta viime vuosina saatujen kokemusten perusteella Euroopan tason poliittisista puolueista ja Euroopan tason poliittisista säätiöistä vastaava viranomainen (vastuuviranomainen) pyrkii antamaan Euroopan tason poliittisille puolueille ja Euroopan tason poliittisille säätiöille ohjeita. Ohjeet eivät ole tyhjentäviä. Vastuuviranomaisen antamat ohjeet eivät vaikuta asetuksen (EU, Euratom) N:o 1141/2014 välittömästi sitovaan luonteeseen. Näitä ohjeita myös mukautetaan edelleen, kun kokemusta kertyy ja/tai kun lainsäädäntökehys muuttuu.

Aito jäsenyys

· Jäsenpuolueisiin tai -järjestöihin on oltava aito jäsenyysyhteys. Aito jäsenyysyhteys on olemassa muun muassa silloin, kun jäsenpuolueilla tai -järjestöillä on kattavat oikeudet ja velvollisuudet, jotka koskevat esimerkiksi äänestämistä, osallistumista tai oikeutta tutustua asiakirjoihin.

· Lisäksi aito jäsenyysyhteys edellyttää asianmukaisen jäsenmaksun maksamista. Jos jäsenmaksua ei ole maksettu, vaaditaan todisteet siitä, että jäsenpuolue tai ‑järjestö on tosiasiallisesti ja todistettavasti osallistunut rekisteröintiä hakeneen toimintaan.

· Jotta aito jäsenyysyhteys Euroopan tason poliittisiin puolueisiin voidaan varmistaa, vastuuviranomainen voi myös tarkistaa, onko rekisteröintiä Euroopan tason poliittiseksi puolueeksi hakeneen ja sen jonkin jäsenpuolueen poliittisen ohjelman välillä ilmeinen epäjohdonmukaisuus.