Seuraamukset ja lausunnot

Seuraamukset

Vastuuviranomainen voi määrätä Euroopan tason poliittisille puolueille ja Euroopan tason poliittisille säätiöille seuraamuksia, jos ne eivät noudata asetuksessa (EU, Euratom) N:o 1141/2014 vahvistettuja sääntöjä ja velvoitteita.

Lisätietoja oikeudellisesta taustasta on tällä sivulla.

Vastuuviranomainen ei ole tähän mennessä määrännyt yhtään seuraamusta.

Lausunnot

Riippumattomista merkittävistä henkilöistä muodostuvalla komitealla on neuvoa-antava tehtävä tietyissä tarkistusmenettelyissä, jotka voivat johtaa seuraamusten määräämiseen Euroopan tason poliittisille puolueille ja Euroopan tason poliittisille säätiöille.

Lisätietoja komiteasta on tällä sivulla.

Riippumattomista merkittävistä henkilöistä muodostuva komitea ei ole tähän mennessä antanut yhtään lausuntoa.