Guidance

Bunaithe ar an taithí a fuarthas i gcur i bhfeidhm praiticiúil Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 1141/2014 (an "Rialachán") le blianta beaga anuas, déanann an tÚdarás um Páirtithe Polaitiúla Eorpacha agus um Fhondúireachtaí Polaitiúla Eorpacha ("an tÚdarás") a ndícheall rochtain a thabhairt ar shraith gnéithe neamh-uileghabhálacha treorach do pháirtithe polaitiúla Eorpacha agus d'fhondúireachtaí polaitiúla Eorpacha. Ní dhéanfaidh aon treoir a chuirfidh an tÚdarás ar fáil difear do chineál ceangailteach díreach Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 1141/2014. Ina theannta sin, beidh treoir den sórt sin fós faoi réir a oiriúnaithe de réir mar a chuirfidh taithí leis an bhforbairt agus/nó leis na hathruithe ar an gcreat reachtach.

Fíorchomhaltas

· Tá gá le fíornasc ballraíochta leis na ballpháirtithe nó leis na balleagraíochtaí. Tá fíornasc ballraíochta ann, inter alia, má tá raon iomlán de chearta agus oibleagáidí ag ballpháirtithe nó ag balleagraíochtaí, e.g. cearta agus oibleagáidí maidir le vótáil/rannpháirtíocht/rochtain ar dhoiciméid.

· Ina theannta sin, má tá fíornasc ballraíochta ann ní mór táille bhallraíochta iomchuí a íoc. Go dtí go n-íoctar táille bhallraíochta den sórt sin, tá fianaise ag teastáil gur ghlac an ballpháirtí nó an balleagraíocht páirt go fírinneach agus go follasach i ngníomhaíochtaí an iarratasóra ar chlárú.

· Chun fíorchomhaltas maidir le páirtithe polaitiúla Eorpacha a fhionnadh, féadfaidh an tÚdarás a fhíorú freisin an bhfuil neamhréireacht fhollasach idir clár polaitiúil an iarratasóra ar chlárú mar pháirtí polaitiúil Eorpach agus clár polaitiúil aon cheann dá bhallpháirtithe.