Sonraí pearsanta

Cosaint sonraí pearsanta

Ní dhéanann an tÚdarás sonraí pearsanta a bhailiú agus a phróiseáil ach a mhéid is gá chun a chúraimí mar chomhlacht de chuid an Aontais a chomhlíonadh (ar cúraimí iad a leagtar síos i Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 1141/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 22 Deireadh Fómhair 2014 maidir le reacht agus maoiniú páirtithe polaitiúla Eorpacha agus fondúireachtaí polaitiúla Eorpacha).

Déantar na sonraí pearsanta go léir a láimhseáil i gcomhréir le forálacha agus ceanglais Rialachán (AE) 2018/1725 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Deireadh Fómhair 2018 maidir le daoine aonair a chosaint i ndáil le sonraí pearsanta a phróiseáil ag institiúidí, comhlachtaí, oifigí agus gníomhaireachtaí an Aontais agus maidir le saorghluaiseacht sonraí den sórt sin.

Chun faisnéis níos mionsonraithe a fháil, féach ar na doiciméid thíos: