Smachtbhannaí agus Tuairimí

Smachtbhannaí

Féadfaidh an tÚdarás smachtbhannaí a fhorchur ar Pháirtithe Polaitiúla Eorpacha agus ar Fhondúireachtaí Polaitiúla Eorpacha i gcás nach n-urramaíonn siad na rialacha agus na coinníollacha a leagtar amach i Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 1141/2014.

Chun tuilleadh faisnéise a fháil faoin gcúlra dlíthiúil, féach an leathanach seo a leanas.

Níor fhorchuir an tÚdarás aon smachtbhanna go nuige seo.

Tuairimí

Tá baint ag an gCoiste Daoine Neamhspleácha Oirirce, i ról comhairleach, le nósanna imeachta fíorúcháin áirithe arb é is toradh orthu go bhforchuirtear smachtbhannaí ar Pháirtithe Polaitiúla Eorpacha agus ar Fhondúireachtaí Polaitiúla Eorpacha.

Chun tuilleadh faisnéise a fháil faoin gCoiste, féach an leathanach seo a leanas.

Níor thug an Coiste Daoine Neamhspleácha Oirirce aon tuairim uaidh go nuige seo.