Smjernice

Na temelju iskustava stečenih primjenom u praksi Uredbe (EU, Euratom) br. 1141/2014 („Uredba") tijekom proteklih godina, Tijelo za europske političke stranke i europske političke zaklade („Tijelo") želi europskim političkim strankama i europskim političkim zakladama ponuditi popis smjernica (koji nije konačan). Smjernice koje Tijelo sastavlja ne utječu na izravno obvezujuću prirodu Uredbe (EU, Euratom) br. 1141/2014. Nadalje, treba napomenuti da smjernice i dalje podliježu izmjenama s obzirom na to da se kontinuirano stječe dodatno iskustvo i/ili mijenja zakonodavni okvir.

Stvarno članstvo

· Mora postojati stvarna veza sa stankama i organizacijama članicama. Odnos stvarnog članstva postoji, među ostalim, ako stranke ili organizacije članice uživaju cijeli niz prava i obveza, primjerice u pogledu glasovanja, sudjelovanja ili pristupa dokumentima.

· Nadalje, jedan od uvjeta za stvarno članstvo je plaćanje odgovarajuće članarine. Dok se članarina ne plati, potrebno je dokazati da je stranka ili organizacija članica stvarno i dokazivo sudjelovala u aktivnostima podnositelja zahtjeva za registraciju.

· Kako bi se utvrdilo stvarno članstvo europskih političkih stranaka, Tijelo može provjeriti i postoji li očita neusklađenost između političkog programa podnositelja zahtjeva za registraciju, kao europske političke stranke, i političkog programa bilo koje od stranaka članica.