Osobni podaci

Zaštita osobnih podataka

Tijelo prikuplja i obrađuje osobne podatke samo u mjeri u kojoj je to potrebno za ispunjavanje njegovih zadaća u svojstvu tijela Europske unije (pravila i propisi utvrđeni su u Uredbi (EU, Euratom) br. 1141/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. listopada 2014. o statutu i financiranju europskih političkih stranaka i europskih političkih zaklada).

Svi osobni podaci obrađuju se u skladu s odredbama i zahtjevima Uredbe (EU) 2018/1725 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2018. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka u institucijama, tijelima, uredima i agencijama Unije i o slobodnom kretanju takvih podataka.

Detaljnije informacije dostupne su u sljedećoj dokumentaciji: