Sankcije i mišljenja

Sankcije

Tijelo može europskim političkim strankama i europskim političkim zakladama izreći sankcije ako ne poštuju pravila i obveze utvrđene u Uredbi (EU, Euratom) br. 1141/2014.

Više informacija o pravnoj pozadini dostupno je na sljedećoj stranici.

Tijelo dosad nije izreklo sankcije.

Mišljenja

Odbor neovisnih uglednih osoba ima savjetodavnu ulogu u određenim postupcima provjere koji vode do izricanja sankcija europskim političkim strankama i europskim političkim zakladama.

Više informacija o Odboru dostupno je na sljedećoj stranici.

Odbor neovisnih uglednih osoba dosad nije dostavio mišljenje.