Útmutató

Az 1141/2014/EU, Euratom rendelet (a továbbiakban: a rendelet) elmúlt évekbeli gyakorlati alkalmazása során szerzett tapasztalatok alapján az európai politikai pártokkal és európai politikai alapítványokkal foglalkozó hatóság (a továbbiakban: a hatóság) arra törekszik, hogy hozzáférést biztosítson az európai politikai pártoknak és európai politikai alapítványoknak szóló iránymutatások nem kimerítő elemeihez. A Hatóság által adott iránymutatások nem érintik az 1141/2014/EU, Euratom rendelet közvetlenül kötelező jellegét. Ezen túlmenően az ilyen iránymutatás továbbra is kiigazítás tárgyát fogja képezni, mivel a tapasztalatok tovább gyarapodnak és/vagy a jogszabályi keret megváltozik.

Valódi tagság

· A tagpártokkal vagy tagszervezetekkel valódi tagsági kapcsolatot kell ápolni. Valódi tagsági kapcsolat áll fenn többek között akkor, ha a tagpártok vagy -szervezetek a jogok és kötelezettségek teljes skálájával rendelkeznek, például a szavazás/részvétel/a dokumentumokhoz való hozzáférés tekintetében.

· Ezenkívül a valódi tagsági kapcsolat feltétele a megfelelő tagdíj befizetése. A tagdíj befizetéséig bizonyítani kell, hogy a tagpárt vagy -szervezet valóban és bizonyíthatóan részt vett a bejegyzést kérelmező szerv tevékenységeiben.

· Az európai politikai pártok valódi tagságának megállapítása érdekében a hatóság azt is ellenőrizheti, hogy van-e nyilvánvaló ellentmondás az európai politikai pártként való bejegyzést kérelmező szerv politikai programja és bármely tagpártjának politikai programja között.