Sankcijos ir nuomonės

Sankcijos

Institucija gali taikyti sankcijas Europos politinėms partijoms ir Europos politiniams fondams, jei jie nesilaiko Reglamente (ES, Euratomas) Nr. 1141/2014 nustatytų taisyklių ir įpareigojimų.

Daugiau informacijos apie teisinį pagrindą galite rasti šiame interneto puslapyje.

Iki šiol Institucija neskyrė jokių sankcijų.

Nuomonės

Nepriklausomų žymių asmenų komitetas atlieka patariamąjį vaidmenį vykdant tam tikras tikrinimo procedūras, po kurių Europos politinėms partijoms ir Europos politiniams fondams taikomos sankcijos.

Daugiau informacijos apie komitetą galite rasti šiame interneto puslapyje.

Nepriklausomų žymių asmenų komitetas iki šiol nepateikė nuomonės.