Gwida

Abbażi tal-esperjenza fl-applikazzjoni prattika tar-Regolament (UE, Euratom) Nru 1141/2014 (ir-"Regolament") matul dawn l-aħħar snin, l-Awtorità għall-Partiti Politiċi Ewropej u l-Fondazzjonijiet Politiċi Ewropej (l-"Awtorità") tagħmel ħilitha biex tipprovdi aċċess għal sett ta' elementi ta' gwida mhux eżawrjenti għall-partiti politiċi Ewropej u l-fondazzjonijiet politiċi Ewropej. L-ebda gwida pprovduta mill-Awtorità ma taffettwa l-karattru direttament vinkolanti tar-Regolament (UE, Euratom) Nru 1141/2014. Barra minn hekk, tali gwida se tibqa' soġġetta għall-adattament hi hu tkompli tinbena l-esperjenza u/jew ikompli jinbidel il-qafas leġiżlattiv.


Sħubija ġenwina

· Hija meħtieġa rabta ġenwina ta' sħubija mal-partiti jew l-organizzazzjonijiet membri. Teżisti rabta ġenwina ta' sħubija, fost l-oħrajn, jekk il-partiti jew l-organizzazzjonijiet membri jkollhom firxa sħiħa ta' drittijiet u obbligi, eż. dwar il-votazzjoni/il-parteċipazzjoni/l-aċċess għad-dokumenti.

· Barra minn hekk, rabta ġenwina ta' sħubija teħtieġ il-ħlas ta' miżata ta' sħubija xierqa. Sa meta titħallas tali miżata ta' sħubija, hija meħtieġa evidenza li l-partit jew l-organizzazzjoni membru jkunu ġenwinament u b'mod dimostrabbli pparteċipaw fl-attivitajiet tal-applikant għar-reġistrazzjoni.

· Sabiex tiġi aċċertata sħubija ġenwina fir-rigward tal-partiti politiċi Ewropej, l-Awtorità tista' wkoll tivverifika jekk hemmx inkonsistenza evidenti bejn il-programm politiku tal-applikant għar-reġistrazzjoni bħala partit politiku Ewropew u l-programm politiku ta' kwalunkwe wieħed mill-partiti membri tiegħu