Sanzjonijiet u opinjonijiet

Sanzjonijiet

L-Awtorità tista' timponi sanzjonijiet fuq il-partiti politiċi Ewropej u l-fondazzjonijiet politiċi Ewropej, meta dawn jonqsu milli jirrispettaw ir-regoli u l-obbligi stabbiliti fir-Regolament (UE, Euratom) Nru 1141/2014.

Għal aktar informazzjoni dwar l-isfond legali, jekk jogħġbok ikkonsulta l-paġna li ġejja.

Sal-lum ma ġiet imposta l-ebda sanzjoni mill-Awtorità.

Opinjonijiet

Il-Kumitat ta' Persuni Eminenti Indipendenti huwa involut fi rwol konsultattiv f'ċerti proċeduri ta' verifika li jwasslu għall-impożizzjoni ta' sanzjonijiet fuq il-partiti politiċi Ewropej u l-fondazzjonijiet politiċi Ewropej.

Għal aktar informazzjoni dwar il-Kumitat, jekk jogħġbok ikkonsulta l-paġna li ġejja.

S'issa ma ngħatat l-ebda opinjoni mill-Kumitat ta' Persuni Eminenti Indipendenti.