Sancties en adviezen

Sancties

De Autoriteit kan sancties opleggen aan Europese politieke partijen en Europese politieke stichtingen wanneer zij zich niet houden aan de voorschriften en verplichtingen van Verordening (EU, Euratom) nr. 1141/2014.

Meer informatie over het wettelijk kader vindt u op de volgende pagina.

Tot dusver heeft de Autoriteit geen sancties opgelegd.

Adviezen

Het Comité van onafhankelijke vooraanstaande personen speelt een adviserende rol bij bepaalde verificatieprocedures die leiden tot het opleggen van sancties aan Europese politieke partijen en Europese politieke stichtingen.

Meer informatie over het Comité vindt u op de volgende pagina.

Tot dusver heeft het Comité van onafhankelijke vooraanstaande personen geen adviezen uitgebracht.