Dane osobowe

Ochrona danych osobowych

Urząd gromadzi i przetwarza informacje osobiste jedynie w zakresie niezbędnym do wykonywania zadań jako organ Unii (zadania te określono w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 1141/2014 z dnia 22 października 2014 r. w sprawie statusu i finansowania europejskich partii politycznych i europejskich fundacji politycznych).

Wszystkie dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami i wymogami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1725 z dnia 23 października 2018 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje, organy i jednostki organizacyjne Unii i swobodnego przepływu takich danych.

Więcej szczegółowych informacji w dokumentacji poniżej: