Sankcje i opinie

Sankcje

Urząd może nałożyć sankcje na europejskie partie polityczne i europejskie fundacje polityczne, gdy nie przestrzegają zasad i nie wypełniają obowiązków określonych w rozporządzeniu (UE, Euratom) nr 1141/2014.

Więcej informacji o podstawach prawnych na następującej stronie.

Do tej pory Urząd nie nałożył jeszcze żadnej sankcji.

Opinie

Komitet niezależnych wybitnych osobistości odgrywa rolę doradczą w niektórych procedurach sprawdzających, które prowadzą do nałożenia sankcji na europejskie partie polityczne i europejskie fundacje.

Więcej informacji o komitecie na tej stronie.

Do tej pory komitet niezależnych wybitnych osobistości nie wydał jeszcze żadnej opinii.