Orientări

Pe baza experienței dobândite în ultimii ani în aplicarea practică a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 1141/2014 („regulamentul"), Autoritatea pentru partidele politice europene și fundațiile politice europene („Autoritatea") depune eforturi pentru a oferi acces la o serie de elemente neexhaustive de orientare pentru partidele politice europene și fundațiile politice europene. Orientările furnizate de Autoritate nu afectează caracterul direct obligatoriu al Regulamentului (UE, Euratom) nr. 1141/2014. În plus, aceste orientări vor face în continuare obiectul adaptării, pe măsură ce experiența dezvoltă și/sau modifică cadrul legislativ.

Statutul de membru veritabil

· Este necesară o legătură reală între calitatea de membru și partidele sau organizațiile membre. O afiliere reală există, printre altele, în cazul în care partidele sau organizațiile membre au o gamă completă de drepturi și obligații, de exemplu în ceea ce privește votul/participarea/accesul la documente.

· În plus, o legătură reală de afiliere necesită plata unei cotizații corespunzătoare. Până la plata unei astfel de cotizații, este necesară dovada că partidul sau organizația membră a participat în mod real și demonstrabil la activitățile solicitantului înregistrării.

· Pentru a se asigura că există o afiliere veritabilă în ceea ce privește partidele politice europene, Autoritatea poate verifica, de asemenea, dacă există o neconcordanță evidentă între programul politic al solicitantului înregistrării ca partid politic european și programul politic al oricăruia dintre partidele sale membre