Sancțiuni și avize

Sancțiuni

Autoritatea poate impune sancțiuni partidelor politice europene și fundațiilor politice europene, în cazul în care acestea nu respectă normele și obligațiile prevăzute în Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1141/2014.

Pentru mai multe informații despre cadrul juridic, vă rugăm să consultați pagina următoare.

Până în prezent, Autoritatea nu a impus nicio sancțiune.

Avize

Comitetul de personalități independente joacă un rol consultativ în anumite proceduri de verificare care pot avea ca rezultat sancționarea partidelor politice europene și a fundațiilor politice europene.

Pentru mai multe informații despre acest comitet, vă rugăm să consultați pagina următoare.

Până în prezent, Comitetul de personalități independente nu a emis niciun aviz.