Sankcie a stanoviská

Sankcie

V prípade nedodržiavania pravidiel a povinností stanovených v nariadení č. 1141/2014 môže úrad uložiť európskym politickým stranám a európskym politickým nadáciám sankcie.

Viac informácií o právnom rámci nájdete na nasledujúcej webovej stránke.

Úrad doteraz neuložil žiadnu sankciu.

Stanoviská

Výbor nezávislých významných osobností má poradnú úlohu v určitých overovacích postupoch, ktoré vedú k uloženiu sankcií európskym politickým stranám a európskym politickým nadáciám.

Viac informácií o výbore nájdete na nasledujúcej webovej stránke.

Výbor nezávislých významných osobností doteraz neposkytol žiadne stanovisko.