Smernice

Organ za evropske politične stranke in evropske politične fundacije (v nadaljnjem besedilu: organ) si na podlagi izkušenj s praktično uporabo Uredbe (EU, Euratom) št. 1141/2014 (v nadaljnjem besedilu: uredba) v zadnjih letih prizadeva zagotoviti dostop do sklopa neizčrpnih elementov iz smernic za evropske politične stranke in evropske politične fundacije. Smernice organa ne vplivajo na neposredno zavezujočo naravo Uredbe (EU, Euratom) št. 1141/2014. Poleg tega se bodo te smernice še naprej prilagajale glede na nadaljnje izkušnje in/ali spremembe zakonodajnega okvirja.

Dejansko članstvo

· Potrebna je dejanska povezava med strankami ali organizacijami članicami. Dejanska povezava med drugim obstaja, če imajo stranke ali organizacije članice vse pravice in obveznosti, npr. v zvezi z glasovanjem/udeležbo/dostopom do dokumentov.

· Poleg tega je pogoj za dejansko povezavo tudi plačilo ustrezne članarine. Dokler članarina ni plačana, je treba predložiti dokaz, da stranka ali organizacija članica dejansko sodeluje pri dejavnostih prosilca za registracijo.

· Da bi organ preveril dejansko članstvo v evropskih političnih strankah, lahko preveri tudi, ali obstaja očitna neskladnost med političnim programom prosilca za registracijo kot evropske politične stranke in političnim programom katere od strank članic.