Sankcije in mnenja

Sankcije

Organ lahko sankcionira evropske politične stranke in evropske politične fundacije, če ne upoštevajo pravil in obveznosti, določenih v Uredbi (EU, Euratom) št. 1141/2014.

Več informacij o pravnem okviru je na voljo na naslednji strani.

Organ doslej ni izrekel še nobene sankcije.

Mnenja

Odbor neodvisnih uglednih oseb ima posvetovalno vlogo pri nekaterih postopkih preverjanja, na podlagi katerih se sankcionirajo evropske politične stranke in evropske politične fundacije.

Več informacij o odboru je na voljo na naslednji strani.

Odbor neodvisnih uglednih oseb doslej ni podal še nobenega mnenja.