Sanktioner och yttranden

Sanktioner

Myndigheten kan ålägga sanktioner mot europeiska politiska partier och europeiska politiska stiftelser om de bryter mot bestämmelserna och skyldigheterna i förordning (EU, Euratom) nr 1141/2014.

Mer information om den rättsliga bakgrunden finns på denna sida.

Myndigheten har ännu inte ålagt några sanktioner.

Yttranden

Kommittén av oavhängiga framstående personer har en rådgivande roll i vissa kontrollförfaranden som leder till sanktioner mot europeiska politiska partier och europeiska politiska stiftelser.

Mer information om kommittén finns på denna sida.

Kommittén av oavhängiga framstående personer har ännu inte avgett något yttrande.