Органът

За целите на регистрирането, контрола и налагането на санкции на европейските политически партии и на европейските политически фондации е създаден Орган за европейските политически партии и фондации („Органът“) в съответствие с Регламент (ЕС, Евратом) № 1141/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2014 г. относно статута и финансирането на европейските политически партии и на европейските политически фондации (Регламент № 1141/2014).

Орган за европейските политически партии и фондации

Пощенски адрес:

Rue Wiertz 60
1047 Brussels
(Trèves 1 - 05 V 024)

Местоположение на офисите:

Rue Belliard 73
1000 Brussels
(office Trèves 1 - 05 V 024)

Уебсайтът на Органа е проектиран, разработен, хостван и поддържан от Европейския парламент. Поради това политиката на поверителност на Европейския парламент по отношение на управлението на личните данни чрез уебсайта Europarl се прилага и за уебсайта на Органа.