Úřad

Úřad pro evropské politické strany a evropské politické nadace (dále jen „úřad“) byl zřízen za účelem registrace a kontroly evropských politických stran a evropských politických nadací a za účelem ukládání sankcí těmto stranám a nadacím v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 1141/2014 ze dne 22. října 2014 o statusu a financování evropských politických stran a evropských politických nadací (dále jen „nařízení č. 1141/2014“).

Úřad pro evropské politické strany a evropské politické nadace

Poštovní adresa:

Rue Wiertz 60
1047 Brussels
(Trèves 1 - 05 V 024)

Adresa kanceláří:

Rue Belliard 73
1000 Brussels
(office Trèves 1 - 05 V 024)

Internetové stránky úřadu navrhl, vytvořil, spravuje a udržuje Evropský parlament. Na internetové stránky úřadu se proto vztahuje politika Evropského parlamentu v oblasti ochrany soukromí týkající se správy osobních údajů prostřednictvím internetových stránek Europarl.