Myndigheden

Myndigheden for Europæiske Politiske Partier og Europæiske Politiske Fonde (myndigheden) er blevet oprettet med det formål at registrere og kontrollere europæiske politiske partier og europæiske politiske fonde og at pålægge disse sanktioner i henhold til forordning (EU, Euratom) nr. 1141/2014 af 22. oktober 2014 om statut for og finansiering af europæiske politiske partier og europæiske politiske fonde (herefter "forordning nr. 1141/2014").

Myndigheden for Europæiske Politiske Partier og Europæiske Politiske Fonde

Postadresse:

Rue Wiertz 60
1047 Brussels
(Trèves 1 - 05 V 024)

Kontoradresse:

Rue Belliard 73
1000 Brussels
(office Trèves 1 - 05 V 024)

Myndighedens websted bliver udformet, udviklet, hostet og vedligeholdt af Europa-Parlamentet. Derfor finder Europa-Parlamentets politik for beskyttelse af privatlivets fred i forbindelse med forvaltning af personoplysninger via Europarl-webstedet også anvendelse på myndighedens websted.