Ansøgninger, der ikke er blevet godkendt

Liste over ansøgninger, der ikke er blevet godkendt

Denne sektion indeholder en liste over de ansøgninger, der ikke er blevet godkendt, sammen med de dokumenter, der er indgivet som en del heraf, ansøgningen om registrering og begrundelsen for afslaget.

Ansøgninger, der ikke er blevet godkendt, om registrering af en europæisk politisk fond

Ansøgninger, der ikke er blevet godkendt, om registrering af et europæisk politisk parti

Beskyttelse af personoplysninger

Myndigheden indsamler og behandler kun personoplysninger, i det omfang det er nødvendigt for, at den kan udføre sine opgaver som et EU-organ (som fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1141/2014 af 22. oktober 2014 om statut for og finansiering af europæiske politiske partier og europæiske politiske fonde).

Alle personoplysninger behandles i overensstemmelse med de bestemmelser og krav, der er fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1725 af 23. oktober 2018 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i Unionens institutioner, organer, kontorer og agenturer og om fri udveksling af sådanne oplysninger.

Yderligere oplysninger findes i nedenstående dokumentation:

Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til:
Myndigheden for Europæiske Politiske Partier og Europæiske Politiske Fonde

Postadresse:

Rue Wiertz 60
1047 Brussels
(Trèves 1 - 05 V 024)

Kontoradresse:

Rue Belliard 73
1000 Brussels
(office Trèves 1 - 05 V 024)