European Conservatives and Reformists Party (previously Alliance of Conservatives and Reformists in Europe)

"Vi förenas av våra mittenhöger-värden. ECR-partiet tror på individuell frihet, nationell suveränitet, parlamentarisk demokrati, privat egendom, begränsad stat, frihandelsavtal, familjevärderingar och självstyre. Dessa värden ligger till grund för vår politik, däribland vår vision om en reformerad Europeisk Union. "

> Registration: Decision notified on 28/08/2017 and published on 05/09/2017
> Seat and address: Rue du Trône 4, 1000 Brussels, Belgium
> Website: https://ecrparty.eu
> Affiliated European political foundation: New Direction