Kommitté bestående av oavhängiga framstående personer

Kommittén av oavhängiga framstående personer är ett rådgivande organ som deltar i myndighetens kontrollförfaranden enligt artiklarna 10, 10a och 11 i förordning (EU, Euratom) nr 1141/2014. Kommittén har sex ledamöter. Europaparlamentet, rådet och kommission utser två ledamöter vardera.