European Conservatives and Reformists Party (previously Alliance of Conservatives and Reformists in Europe)

"Ние сме обединени от нашите дясноцентристки ценности. Партията ЕКР е посветена на личната свобода, националния суверенитет, парламентарната демокрация, частната собственост, ограниченото управление, свободната търговия, семейните ценности и децентрализацията на властта. Тези ценности са в основата на нашата политика, включително на нашата визия за реформиран Европейски съюз."

> Регистрация: Решение, съобщено на дата 28/08/2017 и публикувано на дата 05/09/2017
> седалище и адрес: Rue du Trône 4, 1000 Brussels, Belgium
> Website: https://ecrparty.eu
> Свързана европейска политическа фондация: New Direction