Party of European Socialists

"Europeiska socialdemokratiska partiet samlar socialistiska partier, socialdemokratiska partier, arbetarpartier och demokratiska partier från Europeiska unionen, Förenade kungariket och Norge. Tillsammans med våra associerade partier och observatörspartier främjar vi våra gemensamma värderingar om social rättvisa, jämlikhet och välbefinnande i samhället och kämpar för ett progressivt, rättvist, fritt och hållbart Europa."

> Registration: Decision notified on 15/06/2017 and published on 28/06/2017
> Seat and address: Rue Guimard 10, 1050 Brussels, Belgium
> Website: https://www.pes.eu
> Affiliated European political foundation: Foundation for European Progressive Studies