Party of European Socialists

"Eiropas Sociālistu partija apvieno sociālistu, sociāldemokrātu, leiboristu un demokrātu partijas no Eiropas Savienības, Apvienotās Karalistes un Norvēģijas. Kopā ar partijām, kurām mūsu saimē ir asociētās vai novērotājas partijas statuss, mēs atbalstām mūsu kopīgās vērtības — sociālo taisnīgumu, vienlīdzību un sabiedrības labklājību — un cīnāmies par progresīvu, taisnīgu, brīvu un ilgtspējīgu Eiropu."

> Registration: Decision notified on 15/06/2017 and published on 28/06/2017
> Seat and address: Rue Guimard 10, 1050 Brussels, Belgium
> Website: https://www.pes.eu
> Affiliated European political foundation: Foundation for European Progressive Studies