European Democratic Party

"Euroopan demokraattinen puolue (EDP) tuo yhteen poliittiset puolueet ja Euroopan parlamentin jäsenet, jotka haluavat tuoda unionin lähemmäksi kansalaisiaan. Olemme valtioiden rajat ylittävä poliittinen liike ja olemme sitoutuneet rakentamaan eurooppalaista demokratiaa, joka pohjautuu yhteisiin arvoihin, kuten rauhaan, vapauteen, solidaarisuuteen ja koulutukseen. Samalla vahvistamme ylpeinä eurooppalaista kulttuuria tulevaisuuden maailmassa."

> Registration: Decision notified on 20/07/2017 and published on 26/07/2017
> Seat and address: Rue Montoyer 25, 1000 Brussels, Belgium
> Website: https://democrats.eu
> Affiliated European political foundation: Institute of European Democrats