Lahjoitukset ja rahoitus

Luettelossa ilmoitetaan lahjoitukset ja rahoitus (sellaisina kuin ne on määritelty asetuksessa (EU, Euratom) N:o 1141/2014), jotka Euroopan tason poliittiset puolueet ja Euroopan tason poliittiset säätiöt ovat tosiasiallisesti vastaanottaneet asianomaisena vuonna. Sen sijaan siinä ei ilmoiteta tavallisia saamisia (maksusuorituksia), joihin Euroopan tason poliittisilla puolueilla ja Euroopan tason poliittisilla säätiöillä on oikeus. Asianomainen taulukko päivitetään, jos saamista vastaava maksu suoritetaan myöhemmässä vaiheessa, vastuuviranomaisen tarkistettua, mille vuodelle maksu on kirjattava. Lisätietoja on verkkosivuston osassa Ohjeet.

Euroopan parlamentti julkaisee varainhoitovuotta 2018 edeltävät lahjoitukset