Viranomainen

Euroopan tason poliittisten puolueiden ja Euroopan tason poliittisten säätiöiden perussäännöstä ja rahoituksesta 22. lokakuuta 2014 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU, Euratom) N:o 1141/2014 perustetun Euroopan tason poliittisista puolueista ja Euroopan tason poliittisista säätiöistä vastaavan viranomaisen tehtävänä on Euroopan tason poliittisten puolueiden ja Euroopan tason poliittisten säätiöiden rekisteröinti ja valvonta sekä seuraamusten määrääminen niille kyseisen asetuksen mukaisesti.

EU-kilpailu koululuokille (ikäryhmä 16+)
Voita luokkaretki vierailulle Euroopan
parlamenttiin! Palkintoon kuuluu
räätälöity ohjelma ja yhden
yön majoitus.
Aihe: Demokratia EU:n ytimessä
ja kansalaisten arjessa
Määräajat:
15. syyskuuta 2023 (ennakkoilmoittautuminen)
6. lokakuuta 2023 (kilpailutöiden palautus)

Euroopan parlamentti on suunnitellut ja kehittänyt vastuuviranomaisen verkkosivuston, ja se myös isännöi ja ylläpitää sitä. Sen vuoksi vastuuviranomaisen verkkosivustoon sovelletaan Euroopan parlamentin tietosuojakäytäntöä, joka koskee henkilötietojen hallinnointia Europarl-verkkosivuston kautta.

Euroopan tason poliittisista puolueista ja Euroopan tason poliittisista säätiöistä vastaava viranomainen

Rue Wiertz 60
1047 Brussels
Belgium

Parlement europeén
67070 Strasbourg
France