European Democratic Party

"Европейската демократическа партия (ЕДП) обединява политически партии и членове на ЕП, които искат Съюз, който е по-близо до своите граждани. Ние сме транснационално политическо движение, ангажирано с изграждането на европейска демокрация, основана на споделените ценности мир, свобода, солидарност и образование, като същевременно с гордост утвърждаваме своята култура в утрешния свят."

> Регистрация: Решение, съобщено на дата 20/07/2017 и публикувано на дата 26/07/2017
> седалище и адрес: Rue Montoyer 25, 1000 Brussels, Belgium
> Website: https://democrats.eu
> Свързана европейска политическа фондация: Institute of European Democrats