Johtaja

Pascal Schonard on lakimies, ja hänellä on tutkinnot sekä Ranskasta että Saksasta. Hän suoritti jatko-opintonsa Ranskan hallintokorkeakoulussa (ENA).

Pascal Schonard nimitettiin Euroopan tason poliittisista puolueista ja Euroopan tason poliittisista säätiöistä vastaavan viranomaisen johtajaksi 1. syyskuuta 2021 alkaen Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission päätöksellä (EUVL L 227, 2.8.2021, s. 145). Hän on työskennellyt tätä ennen asianajotoimistossa, syyttäjänä sekä viranhaltijana Euroopan komission sisäasioiden osastossa ja oikeusasioiden osastossa ja Euroopan parlamentin pääsihteerin kabinetissa ja oikeudellisessa yksikössä.


"Viranomainen huolehtii Euroopan tason poliittisten puolueiden ja säätiöiden rekisteröinti- ja tarkastusmenettelyistä. Se valvoo, että Euroopan tason poliittiset puolueet ja säätiöt noudattavat sovellettavaa EU:n asetusta, ja päättää tarvittaessa seuraamuksista menettelyllisiä oikeuksia kunnioittaen.

Viranomainen edistää poliittista tietoisuutta Euroopan tasolla varmistamalla julkaistavien asiakirjojen näkyvyyden.

Viranomainen on osa toimivaltaisten hallintoviranomaisten ketjua ja täyttää velvollisuutensa yhteistyössä muiden toimielinten ja kansallisten viranomaisten kanssa. Se muun muassa varmistaa EU-vaalien luotettavuuden torjumalla tietoturvaloukkauksia.

Viranomaisen motivoituneet työntekijät tekevät työnsä riippumattomasti, tehokkaasti ja poliittista moniarvoisuutta kunnioittaen. Näin viranomainen vahvistaa eurooppalaista demokratiaa, suojelee veronmaksajia ja tukee Euroopan parlamenttia sen hoitaessa tehtäviään.

Kerron lisää työstämme seuraavilla sivuilla."

Pascal SCHONARD