Urząd

Urząd ds. Europejskich Partii Politycznych i Europejskich Fundacji Politycznych został ustanowiony w celu rejestrowania, kontrolowania i nakładania kar na europejskie partie polityczne i europejskie fundacje polityczne na mocy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 1141/2014 z dnia 22 października 2014 r. w sprawie statusu i finansowania europejskich partii politycznych i europejskich fundacji politycznych.

Unijny konkurs dla klas uczniów w wieku powyżej 16 lat
Wygraj wyjątkową wycieczkę
klasową do Parlamentu
Europejskiego z noclegiem.
Temat: Demokracja jako składnik
unijnego DNA w codziennym
życiu obywateli
Terminy:
do 15 września (rejestracja)
do 6 października 2023 r. (składanie prac)

Stronę Urzędu projektuje, rozwija, obsługuje i utrzymuje Parlament Europejski. W związku z powyższym polityka Parlamentu Europejskiego dotycząca ochrony prywatności i zarządzania danymi osobowymi przez stronę Europarl obowiązuje również na stronie Urzędu.

Urząd ds. Europejskich Partii Politycznych i Europejskich Fundacji Politycznych

Rue Wiertz 60
1047 Brussels
Belgium

Parlement europeén
67070 Strasbourg
France