Tijelo

Tijelo za europske političke stranke i europske političke zaklade osnovano je za potrebe registriranja, kontrole i izricanja sankcija europskim političkim strankama i europskim političkim zakladama u skladu s Uredbom (EU, Euratom) br. 1141/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. listopada 2014. o statutu i financiranju europskih političkih stranaka i europskih političkih zaklada.

Natječaj Europske unije za više razrede srednje škole
Osvojite putovanje u Europski
parlament uz poseban program
i jedno noćenje.
Tema: Demokracija - sastavni dio
DNK-a Europske unije u
svakodnevnom životu građana.
Rokovi:
15. rujna (prijava)
6. listopada 2023. (slanje)
Tijelo za europske političke stranke i europske političke zaklade

Rue Wiertz 60
1047 Brussels
Belgium

Parlement européen
67070 Strasbourg
France

Internetske stranice Tijela dizajnira, razvija, vodi i održava Europski parlament. Stoga se politika zaštite osobnih podataka Europskog parlamenta u vezi s upravljanjem osobnim podacima na internetskim stranicama Europarl primjenjuje i na internetske stranice Tijela.