European Democratic Party

"Europos demokratų partija (EDP) vienija politines partijas ir Europos Parlamento narius, kurie nori, kad Sąjunga būtų arčiau jos piliečių. Esame tarptautinis politinis judėjimas, įsipareigojęs kurti Europos demokratiją, grindžiamą bendromis taikos, laisvės, solidarumo ir švietimo vertybėmis, ir išdidžiai skelbiantis jos kultūrą ateities pasaulyje."

> Registration: Decision notified on 20/07/2017 and published on 26/07/2017
> Seat and address: Rue Montoyer 25, 1000 Brussels, Belgium
> Website: https://democrats.eu
> Affiliated European political foundation: Institute of European Democrats