European Democratic Party

"Evropská demokratická strana sdružuje politické strany a poslance Evropského parlamentu, kteří si přejí Unii přiblížit k občanům. Naše nadnárodní politické hnutí je odhodláno budovat evropskou demokracii na sdílených hodnotách míru, svobody, solidarity a vzdělání a hrdě propagovat její kulturu v dynamicky se měnícím světě."

> Registration: Decision notified on 20/07/2017 and published on 26/07/2017
> Seat and address: Rue Montoyer 25, 1000 Brussels, Belgium
> Website: https://democrats.eu
> Affiliated European political foundation: Institute of European Democrats