Nepriklausomų žymių asmenų komitetas

Nepriklausomų žymių asmenų komitetas yra patariamasis organas, kuris dalyvauja Institucijos patikros procedūrose pagal Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 1141/2014 10, 10a ir 11 straipsnius. Jį iš viso sudaro šeši nariai – Europos Parlamentas, Taryba ir Komisija skiria po du narius.