European Democratic Party

"Euroopa Demokraatide Parteisse (EDP) koondunud parteid ja Euroopa Parlamendi liikmed soovivad kodanikulähedasemat Euroopa Liitu. EDP kui riikideülese poliitilise liikumise eesmärk on üles ehitada ühistele väärtustele – rahule, vabadusele, solidaarsusele ja haridusele toetuv Euroopa demokraatia ning samal ajal uhkelt hoida ja edasi viia Euroopa kultuuri."

> Registration: Decision notified on 20/07/2017 and published on 26/07/2017
> Seat and address: Rue Montoyer 25, 1000 Brussels, Belgium
> Website: https://democrats.eu
> Affiliated European political foundation: Institute of European Democrats