European Democratic Party

"Europeiska demokratiska partiet (EDP) sammanför politiska partier och ledamöter som strävar efter en union närmare som är medborgarna. Vi är en transnationell politisk rörelse som vill bygga en europeisk demokrati på gemensamma värderingar om fred, frihet, solidaritet och utbildning och samtidigt stolt bejaka kulturen i morgondagens värld."

> Registration: Decision notified on 20/07/2017 and published on 26/07/2017
> Seat and address: Rue Montoyer 25, 1000 Brussels, Belgium
> Website: https://democrats.eu
> Affiliated European political foundation: Institute of European Democrats