European Green Party

"Europos žalioji partija remia politinę, socialinę ir ekonominę pertvarką ir imasi veiksmų šiose srityse vadovaudamasi atsakomybės už aplinką, socialinio teisingumo, įtraukties, įvairovės ir taikos vertybėmis. Kartu su partijomis narėmis remiame politiką ir veiksmus, kuriais kovojama su klimato kaitos problema ir didėjančia socialine nelygybe, kartu investuojant į žalesnės, saugesnės ir atsakingos Europos, kurioje niekas nebūtų paliekamas nuošalyje, kūrimą. "

> Registration: Decision notified on 31/07/2017 and published on 07/08/2017
> Seat and address: Rue du Taciturne 34, 1000 Brussels, Belgium
> Website: https://europeangreens.eu
> Affiliated European political foundation: Green European Foundation