European Green Party

"Европейската зелена партия се застъпва и действа за политическа, социална и икономическа трансформация, основана на ценностите на екологичната отговорност, социалната справедливост, приобщаването, многообразието и мира. Заедно с нашите партии членки ние се застъпваме за политики и действия за противодействие на предизвикателството на изменението на климата и на нарастващите социални неравенства, като същевременно се инвестира в изграждането на по-зелена, по-безопасна и отговорна Европа, която да не пренебрегва никого. "

> Регистрация: Решение, съобщено на дата 31/07/2017 и публикувано на дата 07/08/2017
> седалище и адрес: Rue du Taciturne 34, 1000 Brussels, Belgium
> Website: https://europeangreens.eu
> Свързана европейска политическа фондация: Green European Foundation