European Green Party

"Europska stranka zelenih zagovara političku, društvenu i gospodarsku preobrazbu utemeljenu na odgovornom pristupu okolišu, socijalnoj pravdi, uključenosti, raznolikosti i miru. Zajedno s našim članicama zalažemo se za politike i mjere kojima se rješavaju izazovi klimatskih promjena i sve veće društvene nejednakosti i ulažemo u izgradnju zelenije, sigurnije i odgovorne Europe bez zapostavljenih građana. "

> Registration: Decision notified on 31/07/2017 and published on 07/08/2017
> Seat and address: Rue du Taciturne 34, 1000 Brussels, Belgium
> Website: https://europeangreens.eu
> Affiliated European political foundation: Green European Foundation